Minu raamatukogu (MIRKO)

Kliendi edulugu

MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks.

100% eesmärkidest täidetud

Digiajastu raamatukoguinnovatsioon

Projektist

MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks. MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks.

MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks. MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks.

Arendusprojektide eesmärk

Eesmärk

MIRKO loomine pakkus lugejatele Eestisisese raamatute otsingu võimaluse, tuues Eesti raamatukogude kogud ühtseks ja lihtsaks otsingufunktsiooniks.

RaRa soovis luua platvormi, millega kõigil raamatukogudel on võimalik ühineda, ning tagada lugejatele asukohast sõltumatu ja mugav raamatute laenutamine. E-raamatute vaates lisas keerukust väljaannete seadistamine ja failide haldamine, mobiilsete seadmete paljusus ja erisused ning kirjastate poolt ette nähtud laenutingimuste täitmine keskkondades. Täiendav keerukus tulenes sellest, et Eestis varem sellist lahendust polnud, lisaks oli kliendi soov kolme eelnimetatud projekti ühendamine nii, et sünniks ühtne, lihtne ja loogiline lahendus, mis vastaks tänapäevastele ootustele – võimalus laenutada erinevat liiki raamatuid kodust lahkumata.

Meie saavutused

Tulemused

Tehniliselt koosnes MIRKO lõppversioon kolmest erinevast keerukast tarkvaraarenduse projektist koos teenusedisainiga (Raamatud liikuma + E-väljaannete laenutus + SSO ehk ühtne juurdepääsulahendus).Tulemuseks on uudne platvorm, mis võimaldab lugemishuvilisel elanikkonnal leida endale meelepärane teoseid ühtsest MIRKO keskkonnast sõltumata teose asukohast ning laenutada neid isikukoodi alusel endale sobivas vormis.

Ideed täitusid 100%

MIRKO loomisega tuli lugejate jaoks juurde üle-eestiline raamatute otsimise võimalus, mis tõi Eesti raamatukogude kollektsioonid ühte lihtsasse otsingusse.

Raamatute tasuta laenutamine, olgu see paberkandjal või e- ja audioraamatuna, muutus lugejale asukohast sõltumatuks. Tasuda tuleb ainult kulleriteenuse eest juhul, kui oodatakse raamatut füüsiliselt pakiautomaati. MIRKO kasutamiseks piisab enese autentimisest mobiil -ID, Smart-ID või ID-kaardiga ja kasutajale avaneb võimalus leida laenutamiseks sobiv väljaanne ligi kahe miljoni füüsilise raamatute ning üle 3000 e- ja 300 audioraamatu seast. MIRKO platvorm tegi võimalikuks uutmoodi laenutusmudelid ning koostöös makselahenduse pakkuja, kullerite, raamatukogude, e- ja audioraamatute tootjatega on loodud moodne raamatukogulahendus.

Technologies used in this project include but are not limited to: TypeScript, React, Next.js, .NET 6, Entity Framework, React Native, MS SQL Server

Projekti andmed

2000
äpi allalaadimist
13,421
kasutajat kokku juuni 2023 seisuga

Kasutatud tehnoloogiad

TypeScript
React
Next.js
.NET 6
Avastamine
Avastamine
Kaardistamine
Kaardistamine
Ideede genereerimine
Ideede genereerimine
Arendamine
Arendamine
Testimine
Testimine

Koos saavutasime eesmärgid

  • 15 raamatukogu osalesid teenuse loomises ja testimises
  • Peaaegu 50 raamatukogu on ühinenud platvormiga (teoorias võiks liituda umbes 600 raamatukogu)
  • Arendustööde käigus võis panustada protsessi üle 1400 lugeja
  • 5,100 aktiivset kasutajat juuni 2023 seisuga

Lühikokkuvõte

Projektist

  1. Innovaatilise “Raamatud liikuma” projekti tulemuseks oli asukohast ja konkreetsest raamatukogust sõltumatu paberraamatute laenutamise platvorm.
  2. Spetsiaalselt koos kliendiga väljatöötatud IT-lahendused, mida sellisel kujul varem Eestis polnud tehtud, lisasid juurde innovaatilise e-väljaannete laenutamise keskkonna.
  3. Lugeja saab end mugavalt sisse logida ning pääseb kiiresti ligi suurele hulgale füüsilistele raamatutele ning e- ja audioraamatutele.

Kliendi tagasiside

Hindame suhtumist , kus sul on kõrval arendaja, kes mõtleb kaasa. Mitte ei ole laua taga partner, kes ootab, et ütle, mida sa soovid ja ma teen selle ära ning alles hiljem tarkvara tervikuna hinnates selgub, et see ei olnud kõige parem, efektiivsem, mõistlikum lahendus. Net Group tegi meile mitu visiooni ja koos jõudsime parimate tulemusteni. Oleme agiilses arendusprotsessis osalemises nüüd palju tugevamad MIRKO vaates, alles nüüd hiljem, kui aeg-ajalt vaatame tagasi tehtud töödele ja heidame pilgu valminud teenusele, tajume, kui suur töö sai tehtud.
RaRa
Klient

Rahvusraamatukogu

Kliendist

Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa)on avalik – õiguslik kultuuri,- mälu,- teadus- ja arendusasutus.

Asutuse missiooniks on raamatukogunduse edendamine, eesti kultuuripärandi kogumine, säilitamine ning vastavalt ühiskonna ootustele kättesaadavaks tegemine.

Rahvusraamatukogu füüsilises ruumis ja digitaalsetel platvormidel saavad kokku nii kultuuriloojad, mõtestajad kui kultuurist osa saajad. RaRa kogudes on Eestis väljaantud, eestlaste või Eestiga seotud teoseid kokku ligikaudu 3,5 miljonit ning vanima teose vanus ulatub 15. sajandisse.