Pressiteade
06.06.2023

Net Group töötas Tervisekassa tellimusel välja tervishoiutöötajatele mõeldud tervisejuhtimise töölaua prototüübi, mille eesmärk on koondada kogu patsienti puudutav info ühte kohta ning seeläbi hõlbustada tervishoiutöötajate igapäevatööd. Tervisejuhtimise töölaud arendatakse välja nelja aasta jooksul ning esimesed lahendused valmivad selle aasta lõpuks.

Uue põlvkonna tervise infosüsteemi (upTIS) visioon näeb muuhulgas ette, et nutikad lahendused tagavad ravi järjepidevuse, parandavad kliinilisi protsesse ning säästavad inimestega tegelevate spetsialistide aega. Täna on igal haiglal ja tervishoiuteenuse osutajal oma lokaalne infosüsteem, millesse jõuab andmeid ka riiklikest infosüsteemidest. Andmed on süsteemides eraldiseisvalt, mistõttu peavad spetsialistid sama infot patsiendilt iga kord uuesti küsima, mis omakorda võtab aega.

Tervishoiutöötajate igapäevatöö hõlbustamiseks on Tervisekassa tellimusel valmimas tervisejuhtimise töölaud (TJT), mille prototüübi töötas välja Net Group. Prototüübi põhjal arendab Net Group koos teiste partneritega nelja aasta jooksul välja tervishoiutöötajatele mõeldud platvormi, mille eesmärk on koondada patsiendi kohta käiv info ühtsesse portaali, mis oleks vajadusel kättesaadav kõigile spetsialistidele, kes tegelevad terviseandmetega, näiteks hambaarstid, proviisorid, arstid, psühholoogid, sotsiaaltöötajad jne.

Tervisekassa tootejuhi Patrick Pihelgase sõnul on tervisejuhtimise töölaud uue põlvkonna tervise infosüsteemi (upTIS) põhimõtete järgi terviseandmete haldamise tööriist ja keskne töövahend kõigile terviseandmeid vajavatele spetsialistidele, kel puudub oma infosüsteem või kelle olemasolev infosüsteem ei võimalda upTIS põhimõtete järgi töötamist. „Loome kõikidele tervishoiuvaldkonna töötajatele koostööplatvormi, mis võimaldab inimese terviseandmetega üheskoos töötada – neid struktureeritult sisestada, kuvada ja omavahel vahetada. Ühtlasi koondab töölaud kokku kõikvõimalikud digilahendused ja e-teenused, mis patsiendikäsitlust toetavad. Töölaud on igaühele kohandatav selliselt, et tooks esiplaanile vaid spetsialisti jaoks kõige olulisemad võimalused,“ sõnas Pihelgas.

Net Groupi tervisevaldkonna juhi Maarja Laose sõnul kaasnes tervisejuhtimise töölaua prototüübi valmimisega põhjalik ärianalüüs ja koostöö töörühmadega. „Ärianalüüsi osa keskendus ärinõuete, kasutuslugude ja õiguste küsimustele. Sinna juurde tõime pisut tehnilist osa ning kaardistasime, mis infosüsteemidest millised andmed liiguvad. Töörühmades olid muuhulgas lõppkasutajad ehk valdavalt tervishoiutöötajad. Nad andsid meile olulist sisendit, mis ühest küljest aitas kaardistada praeguse olukorra puudujääke ning teisalt mõista, millist muutust on vaja. Kui väga lühidalt ja lihtsustatult analüüsi tulemused kokku võtta, siis täna puudub tervishoiutöötajatel võimalus saada tervikvaadet patsiendi terviseandmetest. Tervisejuhtimise töölaua prototüüpi luues aga lähtusime sellest, et patsiendi terviseandmed oleks koondatud ühte kohta kokku ja spetsialistid saaksid nendele vajadusel ka ligipääsu, et oma tööd veelgi kvaliteetsemalt teha,“ rääkis Laos.

Tervisejuhtimise töölaua arendus on planeeritud nelja aasta peale, kuna kokku planeeritakse sinna lisada ligi 40 eri andmeplokki. Esimesena hakatakse arendama ravimiskeemi teenust, mille eeldatav valmimisaeg on selle aasta lõpus„Ravimiskeem annab tervikliku ülevaate inimese tarvitatavatest ravimitest ning võimaldab ka proviisoritel senisest hulga enam kaasa rääkida,“ selgitab Laos.

Net Group
Net Group on rahvusvaheliselt tegutsev äri- ning tarkvaraarenduse ettevõte. 23 aastase kogemusega Eesti tarkvaraettevõtte pakub ettevõtetele ja organisatsioonidele lahendusi, mis kombineerivad innovaatilisi ärimudeleid tehnoloogiaga. Tänaseks on Net Groupi lahendused kasutusel enam, kui 20 riigis – lisaks Euroopale ka näiteks Iraagis, Tansaanias ja Omaanis.

Sarnased blogid