Statistikaamet

Kliendi edulugu

Statistikaamet koostöös Net Groupiga lõi ärianalüüsi juhtimislaua. Statistikaamet tunnustas Net Groupi Aasta Partnerina! Juhtimislauad.stat.ee

Aasta partner! Statistikaamet tunnustas Net Groupi oma Aasta Partnerina!

Mis olid peamised ärilised eesmärgid, mida sooviti saavutada?

  • Peamine eesmärk oli lisada kogutud andmetele veelgi enam praktilist väärtust kõige laiemale võimalikule inimeste grupile, kes saaksid lihtsasti arusaadava ülevaate andmetest.
  • Samuti aitab näha õigeid suundumusi ja olulisi suhtarve kiirete ja oluliste otsuste langetamiseks.

Peamised eelised
lõppkasutajale

Isiklik juhtpaneel

Igaüks saab luua oma isikliku juhtpaneeli ja kuvada seal vajalikke andmeid ja teavet.

Visuaalne juhtpaneel

Visuaalne juhtpaneel võib aidata kohalikel omavalitsustel ja ettevõtjatel strateegiliselt õigeid otsuseid teha.

Andmed ajajoone järgi, kaardina, piirkondadena või graafikutena

Juhtpaneeli andmeid saab vaadata ajajoone järgi, kaardil, piirkondade võrdluses ja graafikutena.

Läbipaistvus kodanikele läbi juhtpaneeli

Juhtpaneel suurendab läbipaistvust kodanikele, näidates, kuhu olulised rahvuslikud näitajad liiguvad.

Saavutatud eesmärgid

  • Visualiseeritud andmed
  • Andmed on kiiresti kasutatavad
  • Personaliseeritud juhtpaneel

Kliendi tagasiside

Me oleme täna lahendusega tõesti väga rahul ja võime öelda, et seda projekti juhtis Net Group väga hästi. Oleme tänulikud pideva mõtlemise, uute lahenduste pakkumise, kiire infovahetuse ja Statistikaameti uue CVI rakendamise eest.
Merle Kivirähk
Statistikaameti Äritehnoloogia osakonna projektijuht